کنفرانس تهران

ماموريت صنعت نفت در اعمال حق حاكميت و مالكيت ملت ايران نسبت به منابع و تاسيسات نفتي و گازي سراسر كشور عبارت است از “ارتقاي منافع درازمدت كشور از طريق بيشينه‌سازي درآمد هاي كشور حاصل از منابع نفت وگاز و فعاليت هاي جانبي و صيانت از اين منابع”. بديهي است بهره‌برداري كارآمد، اثربخش و با بيشترين ارزش افزوده از منابع نفت و گاز كشور وصيانت از آنها، برقراري و ارتقاي تعامل موثر با بازيكنان ذينفع ملي، منطقه‌اي و جهاني و پيش‌بيني روند تحولات صنعت نفت در دنيا و انجام اقدامات لازم جهت حفظ منافع ملي كشور از سياست‌هاي استراتژيك صنعت نفت مي باشد.

به همین دلیل،کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت، با روی کار آمدن دولت یازدهم، پس از دستور مقام عالی وزارت نفت در مهر ماه 1392 کار اجرایی خود را برای تغییرات اساسی در مدل قراردادهای بین المللی نفت و گاز ایران آغاز کرد.

لذا با توجه به وظایف قانونی وزارت نفت، به نه نفر از مدیران و کارشناسان ارشد حقوقی- قراردادی، ماموریت ویژه ایی داده شد تا در چهار چوب سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون نفت و دیگر اسناد بالادستی، با توجه به جایگاه مهم کشور در عرصه تامین و انتقال انرژی در منطقه و جهان، ضرورت یا نیازهای کشور در حوزه های اکتشاف، توسعه و تولید و به ویژه کاربرد روش های مفید اصلاح یا افزایش بازیافت ذخایر با ملاحظه نظرات و همکاری شرکتهای ذیربط ملی، داخلی و بین المللی نسبت به بررسی ساختار فعلی قراردادهای بیع متقابل اقدام کرده و در راستای اهداف اشاره شده، پیشنهادات لازم برای ایجاد اصلاحات در مفاد الگوی قراردادهای مزبور را ارائه نمایند.

پوستر کنفرانس تهران (tehransummit)

پوستر کنفرانس تهران


با این که استفاده از غالب تجربیات گذشته صنعت نفت کشور و جهان از طربق بهره گیری از فرصت مطالعه تطبیقی قراردادهای نفتی منطقه و جهان در 33 کشور مختلف و بررسی شرایط  محیطی اکوسیستم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روز ایران، منطقه و جهان درحال حاضر با استفاده از  اعضای کمیته بارنگری قراردادهای نفتی در جریان است اما از ابتدای راه، فرآیند تکمیلی ماموریت بازنگری قراردادهای نفتی، استفاده از فرصت نقد سازنده و طرح پیشنهادات کاربردی علاقمندان به توسعه صنعت نفت، اقتصاد و کشور عزیزمان ایران تعریف شده است.

اینک پس از گذشت 24 ماه از فعالیت شبانه روزی این کمیته به همراه مشاوران داخلی و بین المللی، بازنگری قراردادهای صنعت در بالادستی به اتمام رسیده و زمان رونمایی از آن رسیده است. به همین دلیل طبق دستور مقام عالی وزارت نفت مقرر شد «کنفرانس تهران» با حضور مقامات و صاحبنظران بین المللی و نماینده شرکت های بزرگ صنعت نفت و گاز و پیمانکاران داخلی و خارجی برگزار شود.

 

سخنرانان کلیدی

خانم دکتر الهام امین زاده

معاون حقوقی رییس جمهوری

آقای مهندس بیژن نامدار زنگنه

مقام عالی وزارت نفت

آقای مهندس رکن الدین جوادی

رییس شورای سیاست گذاری، معاون وزیر نفت ایران و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

آقای مهندس سید مهدی حسینی

رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی

دکتر محمد رضا مقدم

معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری

دکتر مسعود نیلی

مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور
شافعی

مهندس غلامرضا شافعی

معاون فنی و توسعه امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
زمانی نیا

دکتر امیرحسین زمانی نیا

معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی